• Vietnam
  • English
Ngày đến 
Ngày đi 
Chọn loại phòng 
Người lớn 
Trẻ em 
  

Phòng hội nghị

Trung tâm hội nghị - hội thảo nẳm ở tầng 14 với đầy đủ các chức năng đa dạng và được trang hệ thống nghe nhìn hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm sẽ mang lại thành công cho các hội nghị, hội thảo cấp cao, sự kiện quan trọng của Quý khách.

đang cập nhập