• Vietnam
  • English
Ngày đến 
Ngày đi 
Chọn loại phòng 
Người lớn 
Trẻ em 
  

Thông tin liên hệ

BANTIQUE HOTEL 
Địa chỉ: Lô 17-18 H2 Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : 02363 830 777
Email: info@bantiquehotel.com 
Website: www.bantiquehotel.com